Ingrid Mayerová

Ingrid Mayerová, dramturgička projektu Slovenské kino, absolvovala FAMU Praha v roku 1997. Najprv pracovala ako asistentka réžie, neskôr ako dramaturgička v Štúdiu krátkych filmov na Kolibe. V roku 1996 absolvovala Európsku letnú akadémiu pre kultúrny manažment Rady Európy v rámci inštitútu ICCM v Salzburgu, Rakúsko. Od roku 1995pôsobí ako pedagóg na katedre dokumentárnej tvorby (dnes Ateliér dokumentárnej tvorby) FTF VŠMU a od 2011 je vedúcou Ateliéru. V rokoch 1999 - 2005 bola poverená funkciou prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a vedu. V roku 1999 získala umelecko-akademickú hodnosť artis doctor a v roku 2004 bola habilitovaná na docenta. Pôsobila vo viacerých grantových komisiách: členka komisie MK Pro Slovakia, Visegrad Documentary Database, Audiovizuálny fond.

Výber z bibliografie: Miklós Jancsó (monografia, 1990), Dramaturgia nehranej audiovizuálnej tvorby (učebnica, 2000), Základná dokumentárna škola (zborník, 2001), Ostáva človek Martin Slivka – spoluautorka (monografia, 2009).

Výber z filmografie: scenár tv inscenácie Machinko, dramaturg event. aj scenárista dokumentárnych cyklov Ženy o ženách, Čarovný svet animovaného filmu, Slovenské kino, Pánovi učiteľovi, triptychu Iné ženy, spoluautorka scenárov celovečerných dokumentárnych filmov Martin Slivka - Muž, ktorý sadil stromy,  Súď ma a skúšaj, dramaturg celovečerných dokumentov Absolventi, Prešiel som hranicu, réžia dokumentárnych filmov Rozhovory o príbehu, Nataša Bohumila Jolana.