Robert Kirchhoff

Robert Kirchhof absolvoval magisterský stupeň štúdia filmovej réžie a doktorandský stupeň štúdia dokumentárnej tvorby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent a vedie predmety Réžia dokumentárneho filmu a Autorský dokumentárny film. Pracuje aj ako lektor filmových kurzov na letných filmových školách na Slovensku a v krajinách strednej Európy.

V roku 2002 založil nezávislú produkčnú spoločnosť atelier.doc, zameranú na produkciu dokumentárnych filmov, v ktorej dodnes pôsobí ako riaditeľ. Jedným z jej hlavných projektov je kultúrna kronika Alternatívny archív, ktorá vytvára databázu minulých, ale aj súčasných spoločenských aj kultúrnych udalostí, spomienok, vyhlásení a prináša aj voľný cyklus sociologických filmov Film a spoločnosť, ktorých je Kirchhoff autorom, producentom a dramaturgom.

Ako producent alebo koproducent spolupracoval na viacerých medzinárodne oceňovaných snímkach, spomedzi ktorých možno spomenúť Nemoc tretej moci (r. Zuzana Piussi, 2011), Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová, 2012), Tmář a jeho rod (r. Karel Vachek, 2011) alebo Slepé lásky (r. Juraj lehotský, 2008), ocenené cenou CICAE na festivale v Cannes.

Výber z filmografie:
Veselé Vianoce, 1996
Spomienka, 1997
Straty a návraty, 1998
Čierne slovo/Kálo lav, 1999
Otvorené okná, 2000
Výprava proti srsti, 2000
Si moje slnko, 2000
Na vode, 2001
Hej Slováci, 2002
Kvety zla, 2003
Lesk a bieda SNP, 2005
DUCH V STROJI, 2010
Kauza Cervanová, 2013