Partizáni slovenského filmu

So Slovenským národným povstaním sa kinematografia vyrovnávala rôzne – často v závislosti od ideologických či cenzúrnych obmedzení. Od Vlčích dier cez Kapitána Dabača až po Rozhovor s nepriateľom siaha línia, ktorú skúma dokumentárny film PARTIZÁNI slovenského filmu. Autori sa sústreďujú na dobové rekonštrukcie, analýzy politického prostredia, ale za prítomnosti pamätníkov tiež porovnávajú a komentujú vzťah reality a filmového zobrazovania jednej z najdramatickejších udalostí novodobých slovenských dejín.

Producent: Barbara Janišová Feglová

Réžia: Ivan Ostrochovský, Filip Fabián

Scenár: Milan Balog

Dramaturgia: Ingrid Mayerová, Mária Šnircová

Kamera: Pavel Briatka, Oto Vojtíčko

Strih: Branislav Gotthardt, Marek Šulík, Maroš Šlapeta, Michal Kaboš, Janka Vlčková

Hudba: Miro Tóth

Animácia: Veronika Obertová, Michaela Čopíková, Andrej Kolenčík

Produkcia: Slavomír Krekovič

Trailer