Hra na dieťa

Detský hrdina prešiel v slovenskom filme rôznymi vývojovými fázami, častokrát odzrkadľujúcimi spoločenský vývoj. Optika detí či konfrontácia detského a dospelého sveta hrá dôležitú úlohu v rámci našej kinematografie. Nakoľko však filmári porozumeli detskému svetu? Podarilo sa im ho zachytiť pravdivo? V piatich kapitolách dokumentu HRA NA DIEŤA dnešní už dospelí detskí herci objavujú paralely medzi vlastným osudom a príbehmi svojich filmových postáv.

Producent: Barbara Janišová Feglová

Réžia: Marek Šulík

Scenár: Martina Sľúková, Marek Šulík

Dramaturgia: Ingrid Mayerová

Kamera: Štefan Bučka, Marek Šulík

Strih: Marek Šulík

Animácia: Veronika Obertová, Michaela Čopíková, Andrej Kolenčík

Produkcia: Olga Hromkovičová

Trailer